Menu główne

Podręczniki- rok szkolny 2017/18 Raport z ewaluacji w Gimnazjum Dostęp do e- ćwiczeń NOWEJ ERY dla uczniów klasy I-szej gimnazjum

Gimnazjum

Podręczniki- rok szkolny 2017/18

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  DLA KLASY 2 GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

L.p.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Materiały ćwiczeniowe

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

podręcznika

uwagi

1

Język polski

A. Łuczak, E. Prylińska

 

Między nami. Podręcznik do klasy 2 gimnazjum.

tak- wersja B- jeden zeszyt

GWO

63/2/2010/2015

dotacja

2

Język angielski

Patrick Howarth, Patricia Reilly

Interface 3 (wersja wieloletnia)

tak

Macmillan

626/3/2013/2015

dotacja

3

Język niemiecki

A. Potapowicz

Aktion Deutsch. Podręcznik do gimnazjum cz. 3

----

WSiP

727/3/2016

dotacja

4

Historia

Stanisław Roszak

Śladami przeszłości

-----

Nowa Era

60/2/2010

dotacja

5

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka

Aleksandra Kucia

Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro

Część 1

----

Nowa Era

77/1/2009/2015

dotacja

6

Geografia

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Ewa Sulejczak

Bliżej geografii. Podręcznik. Gimnazjum. Część 2

tak

WSiP

146/2/2015/z1

dotacja

7

Biologia

B. Sagin

A. Boczarowski  M. Sęktas

Puls życia. Część 2

---

Nowa Era

58/2/2009/2015

dotacja

8

Chemia

J. Kulawik

T. Kulawik   M. Litwin

Chemia Nowej Ery. Część 1 i 2

---

Nowa Era

49/2/2009/2015

dotacja

9

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką 2
Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

tak, cz.2

Nowa Era

93/2/2010/2015

dotacja

10

Matematyka

Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

 

Matematyka na czasie! 2

Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

tak

Nowa Era

742/2/2016

dotacja

11

Informatyka

P. Durka

 

Informatyka dla Ciebie. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum

---

Nowa Era

181/2009

dotacja

12

Zajęcia artystyczne

Małgorzata Czuj

Malarstwo i rzeźba

---

Mac  Edukacja

----

odpłatnie

13

Religia

Red. Ks. P. Mąkosa

Z Tobą idę przez życie

Karty pracy.

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

odpłatnie

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

L.p.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Materiały ćwiczeniowe

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1

Język polski

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban

Między nami

tak- wersja B- jeden zeszyt

GWO

63/3/2011/2016 

2

Język angielski

Karolina Kotorowicz-Jasińska, Arkadiusz Mędela

Repetytorium Gimnazjalisty. Podręcznik do języka angielskiego

---

Macmillan

759/2015

3

Język niemiecki

Anna Potapowicz

Aktion Deutsch. Język niemiecki. Podręcznik i repetytorium do gimnazjum – część 4.

---

WSiP

727/4/2017

4

Historia

Stanisław Roszak

Śladami przeszłości

---

Nowa Era

60/3/2011

5

Wiedza o społeczeństwie

Tomasz Maćkowski

 Dziś i Jutro

część 2

---

Nowa Era

77/2/2010/2015

6

Geografia

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Ewa Sulejczak

Bliżej geografii. Podręcznik. Gimnazjum. Część 3

tak

WSiP

146/3/2016/z1

7

Biologia

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

   
 

Puls życia 3

---

Nowa Era

 

58/3/2010/2016

 

 

8

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3

---

Nowa Era

49/3/2010/2015

 

 

 

9

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4

tak

Nowa Era

93/4/2011/2016

10

Matematyka

Wojciech Babiański, Jerzy Janowicz, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Matematyka na czasie. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum

tak

Nowa Era

742/3/2017

11

Edukacja dla bezpieczeństwa

Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Ryguła

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla Gimnazjum

---

Nowa Era

 

193/2009

12

Zajęcia artystyczne

  1. Przybyszewska -Pietrasik

Architektura

---

Mac Edukacja

odpłatny

13

Zajęcia techniczne

Gowin Michał

Zajęcia fotograficzne

zeszyt tematyczny z ćwiczeniami

Operon

 

odpłatny

14

Religia

Red. ks. P. Mąkosa

Żyję Twoją miłością

Karty pracy

Gaudium

AZ-33-01/10/LU-1/14

odpłatny