Menu główne

Lista nauczycieli

 
 
Szczepaniuk  Waldemar SW
Foto Kudełka Agata KA
 
 
Kozak Agnieszka KA Wychowawca: 8b
 
 
Preszt Agnieszka PA
 
 
Wilczyńska Anna WA Wychowawca: 8a
 
 
Głuszek  Beata GB
 
 
Burda Celina BC
 
 
Dziurbas Dorota DD
Foto Chudy Ewa CE Wychowawca: 6
 
 
Malec Grażyna MG
 
 
Bober Iwona BI
Foto Hałasa Joanna HJ
 
 
Koper Katarzyna KK Wychowawca: 5
 
 
Darda Krystyna DK
 
 
Śniosek Krzysztof ŚK
Foto Łasocha Małgorzata ŁM
 
 
Mikuła Małgorzata MM
 
 
Łasocha Małgorzata2 ŁM
Foto Iwanicki Piotr IP Wychowawca: III
 
 
Barbara Piwko PB
 
 
 Sadło Patrycja SP
Foto Chudy Sylwester CS
 
 
Hałasa Teresa HT
Foto Pilipiec Tomasz PT
 
 
Kubacka Urszula KU Wychowawca: 7
 
 
Mielniczek Urszula MU
 
 
Biszczanik Wiesława BW