Menu główne

Lista nauczycieli

Foto Kudełka Agata KA Wychowawca: III
 
 
Kozak Agnieszka KA Wychowawca: 7b
 
 
Wilczyńska Anna WA Wychowawca: 7a
 
 
Burda Celina BC
 
 
Dziurbas Dorota DD
Foto Chudy Ewa CE Wychowawca: 5
 
 
Malec Grażyna MG
 
 
Bober Iwona BI
 
 
Hałasa Joanna HJ
 
 
Koper Katarzyna KK Wychowawca: 4
 
 
Darda Krystyna DK
 
 
Śniosek Krzysztof ŚK
Foto Łasocha Małgorzata ŁM
 
 
Mikuła Małgorzata MM
 
 
Łasocha Małgorzata2 ŁM
 
 
Iwanicki Piotr IP Wychowawca: II
 
 
Barbara Piwko PB
Foto Chudy Sylwester CS
 
 
 Szczepaniuk Waldemar SW
 
 
Hałasa Teresa HT
Foto Pilipiec Tomasz PT
 
 
Kubacka Urszula KU Wychowawca: 6
 
 
Mielniczek Urszula MU
 
 
Biszczanik Wiesława BW