Menu główne

PROJEKT "Z nauką za pan brat" Pliki do pobrania- Projekt. Ogłoszenie o konkursie na: stanowisko logopedy Ogłoszenie o konkursie na: stanowisko doradcy zawodowego

Projekt- "Z nauką za pan brat".

PROJEKT "Z nauką za pan brat"

FOTO GALERIA

Celem projektu jest podniesienie u 300 ucz. z terenu gminy Susiec kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy(kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) oraz indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, dzięki organizacji zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów do 31.07. 2019r.
Główne rezultaty: zajęcia edukacyjne: 638 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych i innych w Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy (laptopy, tablety, pomoce dydaktyczne).
Zaplanowane zajęcia dzielą sie na zajęcia rozwiające kompetncje kluczowe na rynku pracy zajęcia dodatkowe i wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce, zajęcia specjalistyczne ( logopeda, psycholog) obejmujących kształtowanie własnej osobowości i postawy, poznanie samego siebie, nauka asertywności, działania w grupie, niwelowanie wad rozowojowych, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie nabycia kompetencji cyfrowych i podnoszenia kwalifikacji.